ยุคนี้เป็นยุคแห่งความรวดเร็วค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิ […]...