ในเวลาที่คุณให้ความสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เป็นพิเศษ แล้ […]...