คงเคยได้ยิน ได้ฟังข่าวกันมาหลายครั้งหลายครานะคะ ที่บางค […]...