เกริ่นชื่อหัวข้อมาแบบนี้สายรูดทั้งหลายคงตาโตกันเป็นแถวๆ […]...