แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน สมัครบัตรเครดิต ต้องรู้!

ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานบริษัท เจ้าของกิจการ หรือคนต่างชาติ หากต้องการสมัครบัตรเครดิตก็สามารถทำได้ทั้งนั้นค่ะ เพียงแต่ลักษณะเอกสารที่ต้องยื่นเพื่อขอสมัคร ก็จะแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้น และสิ่งหนึ่งที่ผู้สมัครที่รับเงินเดือนประจำต้องยื่นเป็นเอกสารร่วมกับสิ่งอื่น ๆ ก็คือ สลิปเงินเดือนนั่นเอง แต่หากสลิปเงินเดือนไม่ได้อยู่กับคุณ หรือคุณอาจรับเป็นเงินสด ก็สามารถใช้หนังสือรับรองเงินเดือนทดแทนได้ แล้วมันต้องมีรายละเอียดอะไรบนนั้นบ้าง บทความพาคุณมาทำความรู้จักกับ แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน สมัครบัตรเครดิต ที่คุณต้องทราบว่ารายละเอียดสำคัญบนนั้นควรประกอบด้วยอะไรบ้าง ไม่งั้นอาจพลาด สมัครบัตรเครดิตไม่ได้นะคะ

แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน สมัครบัตรเครดิต

สำหรับใครที่อาจใช้สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุดไปทำเรื่องขอสินเชื่อ หรือทำเรื่องอะไรต่าง ๆ ที่ต้องใช้ก่อนหน้า แล้วต้องมาสมัครบัตรเครดิต หรือคุณรับเงินเดือนเป็นเงินสด ย่อมไม่มีสลิปเงินเดือนไปแสดงเพื่อจะสมัครบัตรเครดิตได้ แต่มีสิ่งที่ใช้ทดแทนได้ก็คือ การขอใบรับรองเงินเดือนจากบริษัทที่คุณทำอยู่นั่นเองค่ะ และบางบริษัทเขาจะมีข้อความที่แตกต่างกันเล็กน้อยบนหนังสือรับรองเงินเดือนนั้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของคุณนั้นว่า ต้องการนำไปใช้ทำอะไร ดังนั้นคุณควรตรวจสอบแบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน สมัครบัตรเครดิต ว่ามีข้อมูลครบตามที่ต้องการหรือไม่

 

ข้อมูลที่ควรมีบนหนังสือรับรองเงินเดือน

ในเอกสารหนังสือรับรองเงินเดือนนั้น ต้องมีข้อมูลอะไรบ้างสำหรับนำไปใช้สมัครบัตรเครดิต มาดูกันเลยค่ะ

  1. ชื่อบริษัท ต้องมีชื่อ ที่อยู่ชัดเจนเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณทำงานอยู่กับบริษัทดังกล่าวจริง
  2. วันเดือนปีที่ออกเอกสาร ในแบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน สมัครบัตรเครดิต นั้น ต้องมีวันเดือนปีที่ออกเอกสาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่บัตรเครดิตตรวจสอบได้ว่าเอกสารใบนี้ออกมานานหรือยัง ส่วนใหญ่จะไม่ให้เอกสารมีอายุเกิน 2 เดือนค่ะ แต่จะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินนั้น ๆ ด้วยนะคะ
  3. รายละเอียดเกี่ยวกับคุณ เมื่อเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนของคุณ ก็ต้องมีชื่อ นามสกุล แผนกที่คุณทำงานอยู่ เงินเดือนที่ได้รับ และเริ่มทำงานกับบริษัทมาตั้งแต่เมื่อไหร่ และระบุว่าปัจจุบันคุณยังทำงานอยู่กับบริษัทนี้
  4. ลายเซ็นและตราประทับ ต้องมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจในบริษัท เช่น ผู้จัดการฝ่ายบุคคล หรือผู้แทนอื่น ๆ พร้อมตราประทับของบริษัทค่ะ

แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน สมัครบัตรเครดิต

เมื่อตรวจสอบรายละเอียดบนแบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน สมัครบัตรเครดิต ได้เลยค่ะ แล้วอย่าลืมแนบเอกสารอื่น ๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3-6 เดือน และอื่น ๆ ให้ครบถ้วนตามที่ธนาคารร้องขอนะคะ รับรองถ้าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ภายใน 3-7 วันทำการ คุณก็ต้องได้รับการอนุมัติหรือรับบัตรเครดิตกันแล้วค่ะ