หนังสือรับรองเงินเดือน สมัครบัตรเครดิต ต้องมีไหม?

การมีบัตรเครดิตสักใบ คุณสามารถใช้งานอะไรกับมันได้บ้าง หลายคนก็บอกว่านับไม่ถ้วนกันเลยค่ะ ไม่ว่าจะท่องเที่ยว เดินทาง เติมน้ำมัน ทานอาหาร ซื้อของ และอีกสารพัด แถมเวลานำบัตรไปใช้จ่าย ธนาคารจะมีแต้มที่เป็นรีวอร์ดให้กับคุณ เมื่อสะสมแต้มได้มากพอ ก็ยังแต้มนั้นไปใช้ซื้อของ ใช้แทนเงินสด หรือแม้แต่จะบริจาคให้สาธารณกุศลก็ยังได้ แต่การสมัครบัตรเครดิต คุณต้องมีการเตรียมเอกสารให้พร้อม ทางธนาคารถึงจะอนุมัติได้ง่ายและไวทันใจ หนึ่งในเอกสารนั้นก็คือ หนังสือรับรองเงินเดือน สมัครบัตรเครดิตเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องใช้

หนังสือรับรองเงินเดือน สมัครบัตรเครดิต

หนังสือรับรองเงินเดือน สมัครบัตรเครดิต ต้องมีรายละเอียดอะไร

การใช้หนังสือรับรองเงินเดือน สมัครบัตรเครดิตนั้น บนหนังสือรับรองหลัก ๆ แล้วต้องมีรายละเอียดของชื่อ-นามสกุลของคุณ อายุงานกับบริษัทนั้นและยังคงความเป็นพนักงานอยู่ ตำแหน่งและแผนกที่ทำงาน เงินเดือนหรือรายได้อื่น ๆ (ถ้ามี) พร้อมทั้งมีลายเซ็นและตราประทับของผู้บริหารหรือฝ่ายบุคคลบนหนังสือรับรองฉบับนั้น

 

หากไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือนทำอย่างไร

หลายธนาคารจะให้คุณส่งเอกสารเกี่ยวกับการแสดงรายได้ได้หลายอย่าง เช่น

  • หากคุณเป็นพนักงานบริษัท ก็ต้องมีสลิปเงินเดือน ประมาณ 3-6 เดือนแล้วแต่ธนาคารร้องขอ หรือใช้เป็นหนังสือรับรองเงินเดือนแทน
  • หากคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้า ที่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน ก็ต้องใช้เอกสารแสดงรายได้อื่น ๆ ทดแทน เช่น หนังสือจดทะเบียนร้านค้า ควบคู่กับสำเนาธนาคารที่มีเงินเข้าออก สำเนาธนาคารที่แยกไว้เป็นบัญชีเงินเก็บ เป็นต้น
  • หากคุณเป็นพนักงานรายวัน ก็สามารถร้องขอให้บริษัทออกหนังสือรับรองรายได้รายวันนั้นให้กับคุณก็ได้ เพื่อจะได้มีเอกสารไปยื่นกับทางธนาคาร แต่การอนุมัติก็ต้องขึ้นอยู่กับธนาคารนั้น ๆ จะพิจารณานะคะ
  • อาจหาแหล่งเงินทุนอื่น ที่ไม่ต้องการหนังสือรับรองเงินเดือนพิจารณาประกอบ

 

เราออกหนังสือรับรองเงินเดือนเองได้หรือไม่

ต้องบอกก่อนเลยว่า คุณไม่สามารถออกหนังสือรับรองเงินเดือนเองได้ค่ะ และหากกระทำลงไปและธนาคารทราบจะถือว่าคุณทุจริต และอาจติดแบล็คลิสต์จากธนาคาร ห้ามสมัครสินเชื่อใด ๆ ไปเลยก็ได้

 

หนังสือรับรองเงินเดือน มีอายุหรือไม่

ตามปกติแล้ว เวลาที่ทางฝ่ายบุคคลออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้กับคุณ จะมีการระบุวันที่ที่ออกจดหมายบนเอกสารด้วย แต่มักไม่ได้ระบุวันหมดอายุของหนังสือฉบับนี้ ทำให้หลายคนไม่ทราบว่า จริง ๆ แล้วหนังสือรับรองเงินเดือนก็มีอายุเหมือนกัน ซึ่งไม่ได้ถึงการหมดอายุนะคะ แต่หมายถึงบริษัทหรือธนาคารที่เรานำเอกสารไปยื่น เขาจะมีเกณฑ์กำหนดการพิจารณาอย่างไรต่างหาก เช่น บางธนาคารจะพิจารณาเอกสารที่ออกมาไม่เกิน 1 เดือน บางแห่งก็ 3 เดือน เป็นต้น ดังนั้นคุณจึงควรสอบถามธนาคารแต่ละธนาคารเป็นกรณี ๆ ไปค่ะ

 

จะเห็นได้ว่า หนังสือรับรองเงินเดือน สมัครบัตรเครดิตนั้นมีความสำคัญไปไม่น้อยกว่าเอกสารแสดงตนอื่น ๆ ของคุณเลย ดังนั้นทางฝ่ายบุคคลอาจจะพิจารณจำนวนครั้งในการร้องขอเพื่อออกหนังสือรับรองเงินเดือนด้วย จึงควรทำเรื่องขอแต่พอจำเป็นเท่านั้นนะคะ