สมัครบัตรเครดิต ข้าราชการ สิทธิเพื่อข้าราชการโดยเฉพาะ

ในบรรดาบัตรเครดิตที่มีอยู่มากมายในท้องตลาดนั้น ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร ก็สามารถสมัครบัตรเครดิตได้ทั้งนั้น โดยธนาคารจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตที่เหมือนหรือแตกต่างกันบ้างในบางจุด แต่หากคุณเป็นข้าราชการ ที่ต้องมีการเดินทางในหน้าที่ หรือทำภารกิจต่าง ๆ ของข้าราชการ จะมีบัตรเครดิตโดยเฉพาะหรือไม่ หากคุณเป็นข้าราชการ บทความนี้จะพาคุณมาสมัครบัตรเครดิต ข้าราชการ กันค่ะ

สมัครบัตรเครดิต ข้าราชการ

ปกติแล้วข้าราชการทั้งหลาย หากต้องการมีบัตรเครดิต ก็สามารถสมัครบัตรเครดิตทั่วไปได้ทุกธนาคารตามปกติ แต่ก็อาจจะมีขั้นตอนการเบิกที่ยุ่งยาก ซับซ้อน แต่หากทางหน่วยงานสามารถออกการรับรองให้มีบัตรเครดิตได้ การเบิกจ่ายก็จะง่ายขึ้นนั่นเอง

สมัครบัตรเครดิต ข้าราชการ สามารถสมัครได้กับทางธนาคารกรุงไทย โดยมีบัตรเครดิตที่ออกโดยเฉพาะ ชื่อว่า บัตรเครดิต KTC เพื่อหน่วยงานภาครัฐ (KTC Government Service Credit card) แต่ทั้งนี้ก็ต้องมีเอกสารประกอบพิเศษด้วยนะคะ มาดูกันค่ะว่าต้องมีคุณสมบัติ ตลอดจนขั้นตอนอย่างไรและใช้อะไรบ้าง

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต KTC เพื่อหน่วยงานราชการ

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. อายุ อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. รายได้ รายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร บัตรเครดิต ข้าราชการ

การสมัครบัตรเครดิต ข้าราชการ มีขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ ดังนี้

 1. ทำบันทึกขอมีบัตรเครดิตข้าราชการ ซึ่งบันทึกดังกล่าวต้องออกจากหน่วยงานที่ข้าราชการสังกัดอยู่
 2. กรอกใบสมัคร ต้องกรอกใบสมัครบัตรเครดิต KTC เพื่อหน่วยงานราชการ
 3. แนบเอกสาร ต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง คือ
  • สำเนาบัตรข้าราชการและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

เมื่อทราบขั้นตอนและเอกสารกันไปแล้ว มาดูสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรกันค่ะ

สิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต KTC เพื่อหน่วยงานราชการ

บัตรเครดิต KTC เพื่อหน่วยงานราชการ ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้

 1. ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมทั้งแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ
 2. ชำระค่าใช้จ่ายหน่วยงานภาครัฐ สิทธิพิเศษสำหรับชำระค่าใช้จ่ายหน่วยงานภาครัฐ
 3. ประกันการเดินทาง มีประกันการเดินทางสำหรับผู้ถือบัตรและผู้ร่วมเดินทาง คุ้มครองสูงสุดไม่เกินคนละ 4 ล้านบาท และวงเงินคุ้มครองไม่เกิน 100 ล้านบาทต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง / 1ยานพาหนะ
 4. สิทธิพิเศษ มอบสิทธิพิเศษค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปข้าราชการชั่วคราว
 5. วงเงินที่ได้รับ ตามที่ธนาคารพิจารณา โดยวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 6. ไม่มีคะแนนสะสม เนื่องจากเป็นบัตรเครดิตทางราชการ จึงไม่มีคะแนนสะสมจากการใช้จ่ายบัตร

สำหรับการสมัครบัตรเครดิต ข้าราชการ ค่อนข้างเป็นบัตรเครดิตที่มีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงต้องได้รับการอนุมัติจากส่วนงานที่คุณสังกัดอยู่ด้วยนะคะ นับได้ว่าเป็นบัตรเครดิตที่มีอยู่ในท้องตลาดของเราอีกประเภทหนึ่งค่ะ