วิธีเซ็นสําเนาถูกต้อง สมัครบัตรเครดิต รู้ไว้ ไม่เป็นเหยื่อ!

คงเคยได้ยิน ได้ฟังข่าวกันมาหลายครั้งหลายครานะคะ ที่บางคนใช้สำเนาบัตรประชาชนของตนเองเพื่อไปสมัครงานบ้าง สมัครสินเชื่อบ้าง หรือบางครั้งก็กระเป๋าเงินหาย จึงพลอยทำให้บัตรประชาชนหายไปด้วย และก็มีมิจฉาชีพนำเอกสารสำคัญตัวนี้ของคุณ ไปทำเรื่องเปิดบัญชีเพื่อหลอกลวงคนให้โอนเงินมาที่บัญชีนี้ หรือนำเอกสารนี้ไปเปิดบัญชีบัตรเครดิต รูดจับจ่ายซื้อของไปจำนวนมากและไม่ชำระเงิน จนธนาคารมีหมายศาลมาเรียกที่บ้าน ถึงค่อยทราบว่าตนเองเสียทีมิจฉาชีพเสียแล้ว ดังนั้นเราควรต้องทราบวิธีเซ็นสําเนาถูกต้อง สมัครบัตรเครดิต หรือแม้แต่การทำธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ ไว้ด้วยนะคะ

วิธีเซ็นสําเนาถูกต้อง สมัครบัตรเครดิต

วิธีการเซ็นสำเนาเอกสารและการใช้งานที่ถูกต้อง

เมื่อต้องมีการให้เอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ที่เป็นการแสดงตัวตนของคุณ ไม่ว่าจะนำไปทำเรื่องหรือยื่นเอกสารใด ๆ คุณควรมีวิธีเซ็นสําเนาถูกต้อง สมัครบัตรเครดิต หรือจะขอสินเชื่อใด ๆ ก็ต้องรัดกุม จะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะ

  1. ขีดคร่อมทับบนสำเนา ให้ขีดเส้นเดี่ยวหรือคู่ก็ได้ทับสำเนาบัตรประชาชนไปเลย
  2. ระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้สำเนาเอกสารชุดนี้ว่าเพื่อต้องการไปทำอะไร เช่น ใช้เพื่อสมัครบัตรเครดิตของธนาคาร…..เท่านั้น เป็นต้น หากมีมิจฉาชีพนำไปทำธุรกรรมอื่น ๆ ก็จะไม่สามารถทำได้ เพราะเหตุผลในเอกสารไม่ตรงกับเรื่องที่จะไปทำ
  3. ระบุวันที่ที่กำหนดใช้ การที่คุณระบุวันที่ที่ต้องการใช้ หรือวันที่ที่เซ็นเอกสาร จะเป็นตัวช่วยกำหนดอายุของเอกสารของคุณได้ เพราะหากมีผู้ไม่ประสงค์ดีนำไปใช้ แต่คุณเซ็นไว้นานแล้ว เอกสารก็สามารถถือว่าหมดอายุ ไม่สามารถใช้งานได้นั่นเอง
  4. เขียนสำเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็น เป็นการรับรองความถูกต้องของเอกสารว่าถ่ายสำเนามาจากเอกสารตัวจริง และมีลายเซ็นของคุณกำกับ หากมีผู้นำไปใช้ ก็ต้องปลอมลายเซ็นซึ่งก็มีแนวโน้มว่าเซ็นได้ไม่เหมือน เอกสารก็จะใช้ไม่ได้เช่นกัน
  5. ไม่ต้องถ่ายด้านหลังของบัตรประชาชน แต่เดิมบัตรประชาชนรุ่นเก่า ๆ นั้น ด้านหลังจะมีรายละเอียดการหมดอายุของบัตร จึงจำเป็นต้องถ่ายสำเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง   แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนลักษณะบัตรใหม่แล้ว ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องใช้งานจะอยู่ที่ด้านหน้าทั้งหมด แต่ด้านหลังจะมีตัวเลขที่เรียกว่า มีเลข Laser ID ที่ต้องใช้ร่วมกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หน่วยงานของรัฐ และสถาบันการเงินใช้ทำธุรกรรม ตรวจสอบ และยืนยันตัวตน ดังนั้นหากถ่ายสำเนาบัตรด้านหลังด้วยอาจทำให้ถูกสวมรอยนำข้อมูลในบัตรไปใช้ในทางผิดกฎหมายได้ จึงไม่ควรถ่ายสำเนาบัตรด้านหลังเด็ดขาด
  1. ไม่เซ็นทับข้อมูลบนบัตรในส่วนสำคัญ บางครั้งที่คุณต้องการสมัครบัตรเครดิต หรือนำเอกสารไปใช้ในทางราชการ มักจะมีปัญหากับเจ้าหน้าที่อยู่เสมอใช่หรือไม่ หากการเซ็นเอกสารของเราไปทับส่วนที่เป็นข้อความสำคัญที่เขาต้องใช้ ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทั้ง 2 ฝ่าย ที่เป็นวิธีเซ็นสําเนาถูกต้อง สมัครบัตรเครดิต ก็คือ เซ็นในพื้นที่ว่าง ๆ ที่ไม่ใช่สาระสำคัญของเอกสาร เช่น ไม่ทับชื่อ นามสกุล รูปภาพในสำเนา เป็นต้น

 

ด้วยวิธีเซ็นสําเนาถูกต้อง สมัครบัตรเครดิต หรือจะทำการสมัครอะไร แล้วใช้หลักการข้างต้น ย่อมเป็นการระแวดระวังให้ตัวคุณเองได้เป็นอย่างดี เพราะคงไม่มีใครอยากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพกันแน่ ๆ จริงไหมคะ?