คนต่างชาติ สมัครบัตรเครดิต 5 เอกสารที่ควรเตรียมก่อนสมัคร

หากคุณต้องทำงานให้กับชาวต่างชาติ เช่น ทำงานเป็นเลขานุการ ผู้ช่วย ก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องจัดการงานต่าง ๆ หรือจัดเตรียมเอกสารแทน Boss หรือชาวต่างชาติคนนั้น และหากคนต่างชาติ สมัครบัตรเครดิต ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง หรือมีข้อควรทราบอะไรบ้าง บทความนี้จะพาคุณมาจัดเตรียมเอกสารกันค่ะ

คนต่างชาติ สมัครบัตรเครดิต

 

5 เอกสารที่ควรเตรียมก่อนสมัครบัตรเครดิต

หากคนต่างชาติ สมัครบัตรเครดิต คุณในฐานะผู้ช่วย เลขา หรือแม้แต่มือขวาที่ต้องเป็นผู้จัดการเอกสารทุกอย่างให้เขา 5 สิ่งที่ควรทราบ เพื่อจะได้จัดเตรียมให้ครบถ้วน ถูกต้อง ดูเป็นมืออาชีพ เพื่อยื่นไปแล้ว ไม่ต้องเสียเวลาส่งไปใหม่ หรือทำเรื่องใหม่อีกครั้ง มีดังต่อไปนี้ค่ะ

  1. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ Passport นั่นเอง ตัวนี้เทียบกับคนไทยก็คล้ายการยื่นสำเนาบัตรประชาชนนั่นเองค่ะ โดยเอกสารตัวนี้เป็นการบ่งบอกถึงการยืนยันตัวตนของเขา สิ่งที่ต้องดูก็คือ วันที่หมดอายุในพาสปอร์ต ควรเหลือมากกว่า 3-6 เดือน
  2. สำเนาบัญชีธนาคาร โดยส่วนใหญ่จะขอย้อนหลังประมาณ 3-6 เดือน และบางธนาคารอาจจะขอทั้งบัญชีที่เงินเดือนเข้า และบัญชีเก็บส่วนตัว ซึ่งตรงนี้ต้องดูรายละเอียดเอกสารที่ธนาคารต้องการอีกครั้งสำหรับชาวต่างชาติ
  3. หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน สำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานเป็นพนักงานประจำ โดยหากเป็น
  • หนังสือรับรองรายได้ วันที่บนหนังสือรับรองฉบับดังกล่าว ต้องย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
  • สลิปเงินเดือน กรณีสลิปเงินเดือน ต้องยื่นสลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด
  • เงินเดือนนั้น บางธนาคารจะระบุเลยว่า เงินเดือนขั้นต่ำของชาวต่างชาติที่จะทำเรื่องขอมีบัตรได้ต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่ หากต่ำกว่าเกณฑ์ก็อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา แต่บางธนาคารไม่ได้ระบุ ก็สามารถยื่นเอกสารอื่น ๆ ได้ตามปกติ
  1. สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือ Work permit เป็นสิ่งที่คนต่างชาติ สมัครบัตรเครดิต และทำงานในประเทศไทยต้องยื่นควบคู่กับเอกสารอื่น ๆ ข้างต้น บางแห่งก็จะระบุว่า Work permit ดังกล่าวต้องมีการอนุญาตให้ทำงานในประเทศไม่น้อยกว่า 2 ปี และวันที่หมดอายุบน Work permit นั้น ควรเหลือระยะเวลาก่อนหมดอายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน เป็นต้น
  2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ เอกสารชิ้นนี้ต้องบอกก่อนว่า จะยื่นก็แค่ในกรณีที่ชาวต่างชาตินั้นเป็นเจ้าของกิจการเท่านั้น หากเป็นพนักงานประจำก็ไม่ต้องใช้เอกสารในข้อนี้ค่ะ

 

5 สิ่งเหล่านี้เป็นเอกสารหลัก ๆ ที่ต้องเตรียมสำหรับคนต่างชาติ สมัครบัตรเครดิต แต่ทว่าแต่ละธนาคารก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อย เช่น เงินเดือน, สำเนาบัญชีธนาคาร, จำนวนเดือนคงเหลือของ Work permit เป็นต้น ดังนั้นจึงควรตรวจสอบในรายละเอียดของบัตรนั้น ๆ จากเว็ปไซต์ของธนาคารที่สนใจจะสมัคร หรือ Call center ธนาคารอีกครั้ง ซึ่งหากคุณเตรียมได้พร้อมแบบนี้ ย่อมแสดงถึงความเป็นมืออาชีพในหน้าที่การงานของคุณได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะ